Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Boys and Girlz
Herculesweg 156
2624 VW Delft
E-mailadres: info@boysandgirlz.nl
KvK-nummer: 32126284
BTW: NL002178995B93

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
  zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden
  de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen.
  • de kosten van aflevering.
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Boys and Girlz is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de geleverde producten. Boys and Girlz kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en / of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van Boys and Girlz beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling minus de verzendkosten.

 

Artikel 6 - Afbeeldingen en omschrijvingen

De producten in de webshop worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Boys and Girlz kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.
Boys and Girlz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 5,75 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@boysandgirlz.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug gestord worden mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Producten die u bij Boys and Girlz koopt worden op maat gemaakt volgens de door u ingevoerde specificaties en/of hebben een beperkte houdbaarheid. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

 

Boys and Girlz behoudt zich het recht om bij defecte producten slechts een gedeelte van het bedrag te retouneren als het vermoeden bestaat dat het produkt opzettelijk is beschadigd. Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per email te worden aangemeld.
De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijden voor de rekening van de koper. De kosten voor onvoldoende of ongefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht van uw terugbetaling.

Het verschuldigde bedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product worden teruggestort.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na de terugzending terugbetalen.

 

Artikel 9 - Prijzen

Alle genoemde prijzen in de webwinkel van Boys and Girlz zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is Boys and Girlz bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij Boys and Girlz. U gaat op het moment van het bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 10 - Bestellen en Betalen

Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van Boys and Girlz die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden
in de webshop. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres.

Wanneer de bestelling via de website van Boys and Girlz plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en (indien van toepassing)
de verzendkosten, aan Boys and Girlz te voldoen, waarbij een online betaling via het erkende en beveiligde betalingssysteem van iDEAL
de voorkeur heeft. Zodra Boys and Girlz uw betaling heeft ontvangen, zal dit per mail aan u worden bevestigd. 

 

Artikel 11 - Levering en Verzendkosten

Levering

Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. De bestelling wordt aangeboden op het door
u opgegeven afleveradres. Boys and Girlz levert de bestelde artikelen binnen het gestelde levertermijn die te vinden is op de homepage van de website.

 

Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u een e-mail met daarin de bevestiging van de zending.
Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed.
Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Boys and Girlz is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling doo

De toename in pakketzendingen heeft een weerslag op het milieu en daarom kiest Boys and Girlz zoveel mogelijk voor het hergebruiken van dozen en vulmateriaal.

 

Verzendkosten

De vermelde prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten.

De verzendkosten van DHL voor Nederland bedragen:
0 < 10kg - € 6,45
10 < 20kg - € 10,95
Gratis verzenden vanaf € 75,-

 

De verzendkosten van DHL voor België bedragen:
0 < 5kg - € 15,00
5 < 10kg - € 20,00
10 < 20kg - € 26,00
Gratis verzenden vanaf € 90,-

 

De verzendkosten van DHL voor Duitsland bedragen:
0 < 5kg - € 18,00
5 < 10kg - € 23,00
10 < 20kg - € 32,00
Gratis verzenden vanaf € 100,-

 

Wanneer het leveringen betreft die niet via de webshop plaatsvinden, maar ontstaan uit bijvoorbeeld contanten verkopen dan zijn de producten uitgesloten van deze voorwaarden. Op alle leveringen en overeenkomsten van of met Boys and Girlz als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 - Onjuiste bezorging

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. Boys and Girlz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typfouten en/of het invullen van de onjuiste gegevens door de klant.

 

Artikel 13 - Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 5,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@boysandgirlz.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug gestord worden mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Producten die u bij Boys and Girlz koopt worden op maat gemaakt volgens de door u ingevoerde specificaties en/of hebben een beperkte houdbaarheid. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

 

Boys and Girlz behoudt zich het recht om bij defecte producten slechts een gedeelte van het bedrag te retouneren als het vermoeden bestaat dat het produkt opzettelijk is beschadigd of als gevolg van naturen onvolkomenheden (Hout). Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per email te worden aangemeld. Defecte producten dienen retour te worden gezonden, de verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijden voor de rekening van de koper.
De kosten voor onvoldoende of ongefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht van uw terugbetaling.

Het verschuldigde bedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretouneerde product worden teruggestort.

 

Artikel 14 - Garantie en Klachten

Boys and Girlz doet er alles aan om de producten in top conditie te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot en/of beschadigd raakt tijdens het transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen 2 maanden na constatering van het gebrek dit bij ons te melden. 

 

Boys and Girlz raadt u aan om klachten eerst kenbaar te maken door te mailen naar info@boysandgirlz.nl. Hierna zal Boys and Girlz contact opnemen om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commisie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.